Vad som gäller när man skjutsar, om hjälmar och vid övergångsställen...
 
 
Vad säger lagen?
Cykeln räknas som ett fordon och omfattas av trafiklagstiftningen. Undantag är trehjulingar och de mindre barnens tvåhjulingar. Särskilda regler berör dessutom cyklister för framförande av fordonet.

Följande säkerhetsbestämmelser gäller för cykeln:

Cykelhjälm
Barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel.

Bromsar
På en vanlig cykel ska det finnas färdbroms som ska kunna minska farten och få cykeln att stanna säkert och snabbt.

Ringklocka
Ringklocka är obligatorisk.

Skjutsning
När man är 15 år får man skjutsa ett barn under 10 år.
När man är 18 år får man skjutsa två barn under 6 år.

Däck
Något lagkrav på vinterdäck vid vinterväglag finns inte för cyklar. Dubbade däck gör dock vintercyklingen säkrare. Kom ihåg att cykelturen går lättare med dubbdäck på både hårt packad eller lös snö samt på is.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÖTER FINNS ÄVEN FÖR CYKLISTER - så här mycket kan det kosta att göra fel:
* Cyklat mot enkelriktat
* Skjutsa och inte har hjälm/paråkning på cykel (s k ramning)
* Cyklat i mörker utan belysning, reflexer eller Rrngklocka.
500 kr

* Cyklat mot rött ljus
1.500 kr
* Ej iakttagit stopplikt
* Ej iakttagit väjningsplikt när man kör in på väg från cykelbana
1.000 kr

* Cyklat om strax före obevakat övergångsställe
800 kr
                                                                                                                                    
                                            
 
                                            * Ej använt cykelbana när sådan finns                                           
300 kr

* Ej givit signal för att förebygga/avvärja fara
300:-
 
                    * Ej givit tecken vid sväng/körfältsbyte                   
400 kr
Cykla utan reflexer eller skadade reflexer
500:-
Cykla utan/trasig ringklocka
500:-
* Ej använt belysning, som skall finnas på cykeln
   500:-   
                                                                                                                                                 
* Använt blinkande ljus (nya regler är på förslag)
300 kr
 
 
 
 Klicka på den blå länken här under, så får du mera info

 http://www.polissms.se/                   

Bötesbelopp för fortkörning med bil

Fortkörning på 30- och 50-väg

km/tim över

Bötesbelopp

0-10

2.000

11-15

2.400

16-20

2.800

21-25

3.200

26-30

3.600

31-40

4.000

Högre hastigheter rapporteras till åklagare.

 

Fortkörning på övriga vägar

km/tim över

Bötesbelopp

0-10

1.500

11-15

2.000

16-20

2.400

21-25

2.800

26-30

3.200

31-35

3.600

36-40

4.000

Högre hastigheter rapporteras till åklagare.

 

Böter för övriga trafikbrott

Trafikbrott

Bötesbelopp

Kört mot rött ljus

Motorfordon

3.000

Övriga fordon

1.500

Otillåten körning

Motorfordon

3.000

Åka utan bilbälte

Förare

1.500

Passagerare

1.500

Minderårig 

(förarens ansvar)

2.500

Inte tillämpat högerregeln

Motorfordon

2.000

Övriga fordon

1.000

Överskridit spärrlinje

Motorfordon

1.500

Otillåten fordonstrafik

Motorfordon

1.000

Övriga fordon

500

Otillåten färd i viss riktning

Motorfordon

1.000

Övriga fordon

500

Kört i fel körfält

Alla

1.000

Överträdelse omkörningsförbud

Alla

3.000

Inte iakttagit väjningsplikt

Alla

2.000

Inte iakttagit stopplikt

Motorfordon

2.500

Övriga fordon

1.000

Brukande av oskattat fordon

Alla

1.000

Oläslig nummerplåt

Alla

1.200

Alla

1.500

Brott mot körförbud

Alla

1.500

Kört utan lyse i mörker eller dålig sikt

Motorfordon

1.200

Moped klass 2

500

Cykel/hästfordon

500

Ej medfört körkort

Alla

500

Färd utan hjälm eller med felaktigt fastspänd hjälm på mc/moped

Förare

1.500

Passagerare

1.500

Minderårig 

(förarens ansvar)

2.500

Cykelförare vars passagerare under 15 inte har cykelhjälm

Alla

500

Otillåten paråkning cykel/moped

Alla

500

 

Källa: Åklagarmyndigheten