Här kan du handla riktigt billigt !

 

Cyklar - Nycklar - Reparationer, kniv och saxslipning, rep. av dörrlås specialite BODALÅS.

 

 

 

 

      

Avtal finns, för Hyresgästföreningens medlemmar.

 

Kontrakt upprättat med Hyresgästföreningen.
 
(Medlemskort gäller) 
 
Klicka på länken här under
 
 
Studentrabatt max 20%
 
 
 
 Tillverkning av nycklar 20%. Service av Boda

dörrlås 20%. Cykelrep. (även nya delar) 10%. Vid

köp av beg. cykel över 1.500:- 10%. Vid köp av ny

cykel 20%, även inbyte högsta dagspriser.  
  
             
(Källa PRO) 
Pensionärsrabatt max 20%
 
Tillverkning av nycklar 20%. Service av Boda dörrlås


20%. Cykelrep. (även nya delar) 15%. Vid köp av


ny cykel 20%, även byte.